Veel blije mensen op het fort, waaronder deze woudreus!

SEPTEMBER

Midden september werd de laatste grote maaibeurt uitgevoerd. De bezonde flanken werden gehooid met achterlating van een 20%  waarvan gehoopt wordt dat insecten er overwinteren. Bij de toren en elders scheppen we nieuwe open plekken, ook in de schaduw waar we hopen dat de wespenorchis zich beter thuis gaat voelen!

De helling direct rond het fort , zo vol met geurige marjolein was een groot bloeisucces dit jaar. Ook andere soorten als heelblaadjes, beemdooievaarsbek en knopig helmkruid, agrimonie en kaasjeskruid zaaiden zich mooi uit. Dit jaar  met die intense hitte was juist die zone een aantrekkelijke paarplek voor de vele vlinders waar we dit jaar voor het eerst de zeldzame parelmoervlinder waarnamen. Wie weet! Dit jaar hadden we de moed een flink stuk van de marjoleinbegroeing te maaien en het maaisel te verspreiden.

Op de flanken vonden we dit jaar het rapunzelklokje en op het fort, eindelijk na al die jaren een klein polletje tijm.

Zoals u kunt zien is de toegang tot het fort vergraven waardoor mensen de wat gevaarlijke ruïne niet betreden. Helaas zijn er nog steeds vervelende figuren die de boel vandaliseren. Graag uw aandacht daar voor! De aarde die eruit kwam is in de buurt van de grote lindes neergelegd waarbij we een soort zitje hebben willen maken. Een enthousiaste vader heeft een grote scheepstros opgehangen waardoor er geschommeld kan worden. Lieve mensen helpen met het opruimen van andermans blikjes en verpakkingen. De gemeente leegt trouw en stipt de twee grote vuilnisbakken die er zijn neergezet. Allen dank daar voor.