HET FORT EN DE RINGDIJK HUISVESTEN VELE SOORTEN PLANTEN EN DIEREN

Het mooie aan deze omgeving is het samenkomen van Maas en Waal. In beide stroomgebieden vinden we andere plantengemeenschappen. De afgelopen 60 jaar is er eigenlijk vrij weinig aan het gebied gebeurd qua bemesting, het werd goeddeels met jongvee begraasd. Vandaar dat we een mooie gebalanceerde ecologie aantreffen die natuurlijk wel enig beheer nodig heeft! Het vele oude hout en de vele bloemen zorgen voor een enorme diversiteit.

Op de ringdijk rond het fort lijken we een typische stroomdalvegetatie aan te treffen met soorten als karwijvarkenskervel,grasklokje, diverse soorten walstro, knoopkruid. Aan de zonnige randen treffen we de harige ratelaar aan, op de schaduwkant valeriaan.

Op het fort vinden we een mengeling van vegetaties met veel combinaties van planten die we ook in Zuid-Limburgse bossen  aantreffen. Het opvallendst zijn de inheemse marjolein met dauwbraam, st Janskruid, muskuskaasjeskruid, agrimonie, kleine ratelaar, duizendschoon, knopig helmkruid, heelblaadjes, rozen en tijm op de wat drogere  zonnige zones. De kaardebol zaait zich uit op de hellingen. Her en der grote plekken met de kalkminnende soorten als wouw en reseda. In de voedselrijke bosschages tref je orchissen, hop, boswilg, fladderiep en diverse distelsoorten

DIEREN

In de ruïne overwinteren de vleermuizen en in de slotgracht plant de kamsalamander zich voort. De aas, marter, bosuil en buizerd zijn hier dagelijks te vinden evenals de vele konijnen, fazanten en de vele vinken en mezen die hier voedsel verzamelen. Wat betreft de insecten zijn we nog niet uitgeteld. Natuurlijk vinden we de gangbare soorten als aardhommel en akkerhommel maar we zien ook diverse andere soorten.

Hieronder wat foto’s van de verschillende planten

Beemdooievaarsbek


Bloeiende marjolein


Kaardebol


wouw

Kruisbladwalstro op de ringdijk.

koolwitje

gehakkelde aurelia op de bloeiende marjolein

Beemdkroon, heel sporadisch


agrimonie

kaasjeskruid

duizendschoon