Nieuw Fort Sint Andries ligt op een strategische locatie tussen de Maas en de Waal, daar waar de Maas en Waal het dichtst bij elkaar liggen.
Direct ten westen van Nieuw Fort Sint Andries ligt een kanaal dat de verbinding vormt tussen de Maas en de Waal.